HLAVNÝ TRÉNER - Mgr. MATEJ TIMKOVIČ

playerspic
KRAJINA: SLOVENSKO
VEK 38

TÍMOVÝ MANAŽÉR - Ing. KAMIL FRIGA

playerspic
KRAJINA: SLOVENSKO
VEK 32

ASISTENT TRÉNERA - Ing. VLADIMÍR CHOVANÍK

playerspic
KRAJINA: SLOVENSKO
VEK 50

TRÉNER BRANKÁROV / VEDÚCI TÍMU - JURAJ NEMČÍK

playerspic
KRAJINA: SLOVENSKO
VEK 50

MASÉR - MIROSLAV IĽKO

playerspic
KRAJINA: SLOVENSKO
VEK 21

LEKÁR - MUDr. Andrej Smola, MPH

playerspic
KRAJINA: SLOVENSKO
VEK 50