Faq Img

Akreditačné pravidlá

O akreditácie na domáce zápasy treba žiadať pred každým domácim zápasom zvlášť, celosezónne akreditácie neudeľujeme. O akreditáciu je treba požiadať najneskôr posledný pracovný deň pred zápasom do 12. hodiny mailom na adresu marketing@fkslaviatuke.sk a do predmetu uviesť žiadosť o akreditáciu. Následne klub zašle spätnú informáciu o stave akreditácie. Klub zároveň upozorňuje, že po tomto termíne NEBUDE akceptovaná žiadna akreditácia. V žiadosti o akreditácie je nutné uviesť redakciu, meno a priezvisko a typ akreditácie (print, foto, TV redaktor, TV kameraman, video). Ku žiadosti je doporučené priložiť do prílohy preukaz SSN, KŠR alebo potvrdenie redakcie. V prípade ak ste amaterský fotograf, preukaz nie je potrebný, je nutné ale túto informáciu uviesť. Neúplná žiadosť nebude akceptovaná! Preukaz, resp. potvrdenie redakcie stačí zaslať len raz za sezónu. FK Slávia TU Košice si vyhradzuje právo neudeliť takúto akreditáciu, prípadne odobrať už udelenú akreditáciu.

Počas zápasov je možné fotografovať len za bránami a zakazuje sa pohyb okolo tímových lavičiek. Fotografovať je povolené aj na úrovni atletickej dráhy.

Povinnosti a špecifikáciu zasielame cez e-mailovú adresu pri žiadosti o akreditáciu.